چاپ کارت شناسایی

کارت شناسایی

قبل از آنکه در مورد مزایای چاپ کارت شناسایی صحبت کنیم، کمی اطلاعات در مورد کارت شناسایی بدست آوریم. کارت شناسایی همانطور که از نامش پیداست کارتی است که به منظور معرفی و شناسایی افراد و تشخیص هویت آنان به کار می‌رود.
امروزه استفاده از این کارت‌ها بسیار رواج یافته است، طوری که اغلب سازمان ها، شرکت‌های بزرگ، ادارات، موسسات و حتی مراکز آموزشی نظیر دانشگاه‌ها و مدارس نیز از کارت شناسایی استفاده می‌کنند. در واقع این کارت به منظور شناسایی افراد جهت اعطای مجوز دستیابی به مراکز داده و یا ارائه خدمات خاص از قبل تعریف شده به آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.