چاپ پوستر (مجتمع چاپ سخن نو)

چیست؟

نوع روکش هایی که در چاپ دیجیتال و پلات استفاده می شود معمولا لمینت براق و مات می باشد و در چاپ افست یووی براق و مات و همچنین سلفون براق و مات که خود در دو نوع سرد و یا حرارتی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

Read More
© 2023 مجتمع چاپ سخن نو | WordPress Theme : ScrollMe