چاپ انواع تراکت در مجتمع چاپ سخن نو

خدمات سئو سیروتا

چاپ انواع تراکت در مجتمع چاپ سخن نو

تراکت چاپ رنگی: تراکت چاپ رنگی با دستگاه افست چاپ می شود و قابلیت این را دارد که چاپ روی تراکت را تک رنگ یا دورنگ یا سه رنگ و یا چهار رنگ(تمام رنگی) چاپ نمود. تراکت رنگی را معمولا روی کاغذ تحریر(معمولی) ۸۰ گرم و یا روی کاغذ گلاسه (روغنی) ۱۳۵گرم چاپ می کنند. ... Read More