طراحی و چاپ بر روی انواع لباس

لولو روی لباس 2

چاپ لوگو بر روی لباس کار

پیش از این برای چاپ بر روی تی‌شرت، لباس‌های کار یا روپوش‌ها از چاپ سیلک استفاده می‌شد. محدودیت‌های چاپ سیلک در تعداد چاپ، یا رنگ و هم‌چنین عدم ماندگاری باعث می‌شد ... Read More