چاپ سیلک سخن نو

خدمات چاپ سیلک

چاپ سخن نو فعـالیـت خود را در زمیـنه ارائـه خـدمـات چاپ سـیلک اسکـرین آغـاز نمـود و پـس از سالـها تلاش در ایـن عرصـه با اشراف کامل به این صنعـت و لمس مشکلات موجود، ... Read More