هدایای تبلیغاتی در مجتمع چاپ سخن نو

استفاده موثر در هدایای تبلیغاتی تجاری

هدایای تبلیغاتی در مجتمع چاپ سخن نو

واقعیت این است که همه‌ی ما محصولات رایگان را دوست داریم و وقتی شرکت‌ها در قالب هدایای تبلیغاتی، محصولی را رایگان در اختیارمان می‌گذارند، برای یک‌بار هم که شده آن را امتحان می‌کنیم. اگر خوش‌مان بیاید مصرف و خرید را تکرار می‌کنیم و اگر نه، دور آن را خط می‌کشیم ... Read More