فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ

فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ

فرمول بدست آوردن وزن هر برگ کاغذ :

فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ
فرمول محاسبه وزن هر برگ کاغذ

 

وزن یک برگ کاغذ به گرم = ۱۰۰۰۰ / (طول کاغذ× عرض کاغذ  × گرم کاغذ)

 

وزن یک برگ کاغذ تحریر ۸۰ گرم A4به گرم ۴٫۹۸۹۶ = ۱۰۰۰۰ / (۸۰  × ۲۹٫۷× ۲۱)

 

با این فرمول وزن هر عدد کاغذ A4 80 گرم ۴٫۹۸۹۶ گرم می باشد .

 

۵۰۰ ضربدر ۴٫۹۸۹۶ = ۲٫۴۹۴ کیلو گرم

 

بنا براین هر بسته کاغذ ۵۰۰ برگی ۸۰ گرم A4 باید ۲٫۴۹ کیلو گرم وزن داشته باشد . (حدوداً ۲٫۵ کیلو)

Share