بنر ایام فاطمیه | فاطمه زهرا (س)

بنر ایام فاطمیه | فاطمه زهرا (س)

بنر ایام فاطمیه | فاطمه زهرا (س)
بنر ایام فاطمیه | فاطمه زهرا (س)

ای استخوان شکسته ی حیدر چه می کنی
با کار خانه زخم تو درمان نمی شود
من خواهشم شده ست که زهراي(س) من بمان
تو با اشاره گفتی علی(ع) جان نمی شود
ایام شهادت حضرت زهرا (س) تسلیت باد.

Share